Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Thi công Pro-3M công ty Doosung Tech – Hòa Bình

Nguyệt Ánh thi công công trình Pro-3M cho một trong những Vendor lớn của Samsung tại Hòa Bình, đó là công ty Doosung Tech. Các hạng mục thi công gồm: sơn vạch giao thông xung quanh nhà máy, sơn bó vỉa, sơn khu vực cảnh báo, làm biển bảng các khu vực, biển nguyên tắc an toàn, biển phòng cháy chữa cháy và rất nhiều hạng mục khác

Sau đây là một số hình ảnh thi công