Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Hệ thống điều hòa

Dự án nhà máy Honda – Phúc Yên

Nằm trong địa bàn thị xã Phúc Yên, nhà máy Honda Việt Nam là một trong những nhà máy lớn của khu vực phía Bắc Việt Nam. Quy mô sản xuất của nhà máy là rất lớn, các dịch vụ đi kèm trong nhà máy cũng rất nhiều và phức tạp. Công ty TNHH Sản