Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Khách hàng trường học

Chúng tôi tự hào là đơn vị lớn nhất khu vực Vĩnh Phúc về lĩnh vực cung cấp thiết bị nội thất, thiết bị văn phòng và thiết bị chuyên dụng cho các đơn vị giáo dục như các trường học, trung tâm giao dục, văn phòng giáo dục trong và ngoài tỉnh.

Sau đây là một số khách hàng tiêu biểu khối giáo dục chúng tôi đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ:

STT Khách hàng Địa chỉ
1. Sở giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
2. Phòng giáo dục thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
3. Phòng giáo dục Phúc Yên Phúc Yên – Vĩnh Phúc
4. Phòng giáo dục Tam Dương Tam Dương – Vĩnh Phúc
5. Phòng giáo dục Vĩnh Tường Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
6. Phòng giáo dục Tam Đảo Tam Đảo – Vĩnh Phúc
7. Phòng giáo dục Bình Xuyên Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
8. Phòng giáo dục Yên Lạc Yên Lạc – Vĩnh Phúc
9. Phòng giáo dục Lập Thạch Lập Thạch – Vĩnh Phúc
10. Phòng giáo dục Sông Lô Sông Lô – Vĩnh Phúc
11. Phòng giáo dục Huyện Mê Linh Mê Linh – Hà Nội
12. Phòng giáo dục Huyện Đông Anh Đông Anh – Hà Nội
13. Phòng giáo dục Huyện Sóc Sơn Sóc Sơn – Hà Nội
14. Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 2 Phúc Yên – Vĩnh Phúc
15. Trường CĐSP Vĩnh Phúc Phúc Yên – Vĩnh Phúc
16. Trường CĐXD Số 4 (ĐH Kiến Trúc HN CS 2) Phúc Yên – Vĩnh Phúc
17. Trường CĐ Nghề Việt Xô – Phúc Yên Phúc Yên – Vĩnh Phúc
18. Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên Phúc Yên – Vĩnh Phúc
19. Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Hà Nội Phúc Yên – Vĩnh Phúc
20. Trường CĐ CKNN 1 – Bình Xuyên Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
21. Trường THPT Xuân Hòa Phúc Yên – Vĩnh Phúc
22. Trường THPT Phúc Yên Phúc Yên – Vĩnh Phúc
23. Trường THPT Bến Tre Phúc Yên – Vĩnh Phúc
24. Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
25. Trường THPT Hai Bà Trưng Phúc Yên – Vĩnh Phúc
26. Trường THPT Trần Phú Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
27. Trường THPT Yên Lạc Yên Lạc – Vĩnh Phúc
28. Trường THPT Yên Lạc 2 Yên Lạc – Vĩnh Phúc
29. Trường THPT Đồng Đậu Yên Lạc – Vĩnh Phúc
30. Trường THPT Tam Dương Tam Dương – Vĩnh Phúc
31. Trường THPT Tam Dương 2 Tam Dương – Vĩnh Phúc
32. Trường THPT Phạm Công Bình Yên Lạc – Vĩnh Phúc
33. Trường THPT Tam Đảo Tam Đảo – Vĩnh Phúc
34. Trường THPT Quang Hà Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
35. Trường THPT Võ Thị Sáu Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
36. Trường THPT Nguyễn Duy Thì Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
37. Trường THPT Tự Lập Mê Linh – Hà Nội
38. Trường THPT Tiến Thịnh Mê Linh – Hà Nội
39. Trường THPT Quang Minh Mê Linh – Hà Nội
40. Trường THPT Tiền Phong Mê Linh – Hà Nội
41. Trường THPT Kim Anh Sóc Sơn – Hà Nội
42. Trung tâm GDTX Phúc Yên Phúc Yên – Vĩnh Phúc
43. Trung tâm GDTX Bình Xuyên Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
44. Trung tâm GDTX Yên Lạc Yên Lạc – Vĩnh Phúc
45. Trung tâm GDTX Tam Đảo Tam Đảo – Vĩnh Phúc
46. Trung tâm GDTX Vĩnh Tường Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
47. Trung tâm GDTX Tam Dương Tam Dương – Vĩnh Phúc
48. Trường DTNT Tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
49. Trường DTNT Phúc Yên Phúc Yên – Vĩnh Phúc
50. Trường DTNT Tam Đảo Tam Đảo – Vĩnh Phúc
51. Trường THCS Ngọc Thanh Phúc Yên – Vĩnh Phúc
52. Trường THCS Ngọc Thanh B Phúc Yên – Vĩnh Phúc
53. Trường THCS Cao Minh Phúc Yên – Vĩnh Phúc
54. Trường THCS Lê Hồng Phong Phúc Yên – Vĩnh Phúc
55. Trường THCS Xuân Hòa Phúc Yên – Vĩnh Phúc
56. Trường THCS Đồng Xuân Phúc Yên – Vĩnh Phúc
57. Trường THCS Nam Viêm Phúc Yên – Vĩnh Phúc
58. Trường THCS Phúc Thắng Phúc Yên – Vĩnh Phúc
59. Trường THCS Tiền Châu Phúc Yên – Vĩnh Phúc
60. Trường THCS Trưng Nhị Phúc Yên – Vĩnh Phúc
61. Trường THCS Hùng Vương Phúc Yên – Vĩnh Phúc
62. Trường THCS Liên Bảo Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
63. Trường THCS Khai Quang Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
64. Trường THCS Hội Hợp Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
65. Trường THCS Thanh Trù Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
66. Trường THCS Bá Hiến Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
67. Trường THCS Đạo Đức Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
68. Trường THCS Gia Khánh Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
69. Trường THCS Hương Canh Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
70. Trường THCS Lý Tự Trọng Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
71. Trường THCS Tam Hợp Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
72. Trường THCS Quang Hà Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
73. Trường THCS Trung Mỹ Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
74. Trường THCS Quất Lưu Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
75. Trường THCS Hương Sơn Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
76. Trường THCS Thanh Lãng Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
77. Trường THCS Kim Xá Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
78. Trường THCS Đại Đồng Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
79. Trường THCS Việt Xuân Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
80. Trường THCS Bình Dương Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
81. Trường THCS Tuân Chính Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
82. Trường THCS Đồng Tĩnh Tam Dương – Vĩnh Phúc
83. Trường THCS Hoàng Lâu Tam Dương – Vĩnh Phúc
84. Trường THCS Kim Long Tam Dương – Vĩnh Phúc
85. Trường THCS Duy Phiên Tam Dương – Vĩnh Phúc
86. Trường THCS Đạo Tú Tam Dương – Vĩnh Phúc
87. Trường THCS Vân Hội Tam Dương – Vĩnh Phúc
88. Trường THCS Hợp Thịnh Tam Dương – Vĩnh Phúc
89. Trường THCS Tam Dương Tam Dương – Vĩnh Phúc
90. Trường THCS Tam Hồng Yên Lạc – Vĩnh Phúc
91. Trường THCS Đồng Cương Yên Lạc – Vĩnh Phúc
92. Trường THCS Yên Phương Yên Lạc – Vĩnh Phúc
93. Trường THCS Văn Tiến Yên Lạc – Vĩnh Phúc
94. Trường THCS Nguyệt Đức Yên Lạc – Vĩnh Phúc
95. Trường THCS Liên Châu Yên Lạc – Vĩnh Phúc
96. Trường THCS Trung Kiên Yên Lạc – Vĩnh Phúc
97. Trường THCS Bắc Bình Lập Thạch – Vĩnh Phúc
98. Trường THCS Tiên Lữ Lập Thạch – Vĩnh Phúc
99. Trường THCS Đồng Ích Lập Thạch – Vĩnh Phúc
100. Trường THCS Quang Sơn Lập Thạch – Vĩnh Phúc
101. Trường THCS Xuân Hòa Lập Thạch – Vĩnh Phúc
102. Trường THCS Tử Du Lập Thạch – Vĩnh Phúc
103. Trường THCS Xuân Lôi Lập Thạch – Vĩnh Phúc
104. Trường THCS Lãng Công Sông Lô – Vĩnh Phúc
105. Trường THCS Hải Lựu Sông Lô – Vĩnh Phúc
106. Trường THCS Bạch Lưu Sông Lô – Vĩnh Phúc
107. Trường THCS Đồng Quế Sông Lô – Vĩnh Phúc
108. Trường THCS Yên Thạch Sông Lô – Vĩnh Phúc
109. Trường THCS Nguyễn Trãi Tam Đảo – Vĩnh Phúc
110. Trường THCS Hồ Sơn Tam Đảo – Vĩnh Phúc
111. Trường THCS Đạo Trù Tam Đảo – Vĩnh Phúc
112. Trường THCS Bồ Lý Tam Đảo – Vĩnh Phúc
113. Trường THCS Minh Quang Tam Đảo – Vĩnh Phúc
114. Trường Tiểu học Ngọc Thanh A Phúc Yên – Vĩnh Phúc
115. Trường Tiểu học Ngọc Thanh B Phúc Yên – Vĩnh Phúc
116. Trường Tiểu học  Cao Minh Phúc Yên – Vĩnh Phúc
117. Trường Tiểu học Xuân Hòa Phúc Yên – Vĩnh Phúc
118. Trường Tiểu học Đồng Xuân Phúc Yên – Vĩnh Phúc
119. Trường Tiểu học Nam Viêm Phúc Yên – Vĩnh Phúc
120. Trường Tiểu học Phúc Thắng Phúc Yên – Vĩnh Phúc
121. Trường Tiểu học Tiền Châu Phúc Yên – Vĩnh Phúc
122. Trường Tiểu học Trưng Nhị Phúc Yên – Vĩnh Phúc
123. Trường Tiểu học Hùng Vương Phúc Yên – Vĩnh Phúc
124. Trường Tiểu học Đống Đa Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
125. Trường Tiểu học Liên Bảo Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
126. Trường Tiểu học Khai Quang Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
127. Trường Tiểu học Định Trung Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
128. Trường Tiểu học Hội Hợp Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
129. Trường Tiểu học Thanh Trù Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
130. Trường Tiểu học Bá Hiến Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
131. Trường Tiểu học Đạo Đức Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
132. Trường Tiểu học Gia Khánh Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
133. Trường Tiểu học Hương Canh Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
134. Trường Tiểu học Sơn Lôi Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
135. Trường Tiểu học Tam Hợp Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
136. Trường Tiểu học Quang Hà Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
137. Trường Tiểu học Trung Mỹ Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
138. Trường Tiểu học Quất Lưu Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
139. Trường Tiểu học Hương Sơn Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
140. Trường Tiểu học Thanh Lãng Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
141. Trường Tiểu học An Tường Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
142. Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
143. Trường Tiểu học Đại Đồng Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
144. Trường Tiểu học Việt Xuân Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
145. Trường Tiểu học Bình Dương Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
146. Trường Tiểu học Tuân Chính Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
147. Trường Tiểu học Đồng Tĩnh Tam Dương – Vĩnh Phúc
148. Trường Tiểu học Hoàng Lâu Tam Dương – Vĩnh Phúc
149. Trường Tiểu học Kim Long Tam Dương – Vĩnh Phúc
150. Trường Tiểu học Duy Phiên Tam Dương – Vĩnh Phúc
151. Trường Tiểu học Đạo Tú Tam Dương – Vĩnh Phúc
152. Trường Tiểu Học Hoàng Đan Tam Dương – Vĩnh Phúc
153. Trường Tiểu học Vân Hội Tam Dương – Vĩnh Phúc
154. Trường Tiểu học Hợp Thịnh Tam Dương – Vĩnh Phúc
155. Trường Tiểu học Tam Dương Tam Dương – Vĩnh Phúc
156. Trường Tiểu học Tam Hồng Yên Lạc – Vĩnh Phúc
157. Trường Tiểu học Đồng Cương Yên Lạc – Vĩnh Phúc
158. Trường Tiểu học Yên Phương Yên Lạc – Vĩnh Phúc
159. Trường Tiểu học Văn Tiến Yên Lạc – Vĩnh Phúc
160. Trường Tiểu học Nguyệt Đức Yên Lạc – Vĩnh Phúc
161. Trường Tiểu học Liên Châu Yên Lạc – Vĩnh Phúc
162. Trường Tiểu học Trung Kiên Yên Lạc – Vĩnh Phúc
163. Trường Tiểu học Trung Nguyên Yên Lạc – Vĩnh Phúc
164. Trường Tiểu học  Hồng Phương Yên Lạc – Vĩnh Phúc
165. Trường Tiểu học Bắc Bình Lập Thạch – Vĩnh Phúc
166. Trường Tiểu học Tiên Lữ Lập Thạch – Vĩnh Phúc
167. Trường Tiểu học Đồng Ích Lập Thạch – Vĩnh Phúc
168. Trường Tiểu học Quang Sơn Lập Thạch – Vĩnh Phúc
169. Trường Tiểu học Kim Đồng Lập Thạch – Vĩnh Phúc
170. Trường Tiểu học Tử Du Lập Thạch – Vĩnh Phúc
171. Trường Tiểu học Xuân Lôi Lập Thạch – Vĩnh Phúc
172. Trường Tiểu học Lãng Công Sông Lô – Vĩnh Phúc
173. Trường Tiểu học Hải Lựu Sông Lô – Vĩnh Phúc
174. Trường Tiểu học Bạch Lưu Sông Lô – Vĩnh Phúc
175. Trường Tiểu học Đồng Quế Sông Lô – Vĩnh Phúc
176. Trường Tiểu học Yên Thạch Sông Lô – Vĩnh Phúc
177. Trường Tiểu học Đại Đình Tam Đảo – Vĩnh Phúc
178. Trường Tiểu học Hồ Sơn Tam Đảo – Vĩnh Phúc
179. Trường Tiểu học Đạo Trù Tam Đảo – Vĩnh Phúc
180. Trường Tiểu học Bồ Lý Tam Đảo – Vĩnh Phúc
181. Trường Tiểu học Minh Quang Tam Đảo – Vĩnh Phúc
182. Trường Tiểu học Tam Quan 2 Tam Đảo – Vĩnh Phúc
183. Trường Mầm non Ngọc Thanh A Phúc Yên – Vĩnh Phúc
184. Trường Mầm non Ngọc Thanh B Phúc Yên – Vĩnh Phúc
185. Trường Mầm non Cao Minh Phúc Yên – Vĩnh Phúc
186. Trường Mầm non Ánh Sao XN 23 Phúc Yên – Vĩnh Phúc
187. Trường Mầm non Xuân Hòa Phúc Yên – Vĩnh Phúc
188. Trường Mầm non Đồng Xuân Phúc Yên – Vĩnh Phúc
189. Trường Mầm non Hoa Hồng Phúc Yên – Vĩnh Phúc
190. Trường Mầm non Nam Viêm Phúc Yên – Vĩnh Phúc
191. Trường Mầm non Phúc Thắng Phúc Yên – Vĩnh Phúc
192. Trường Mầm non Tiền Châu Phúc Yên – Vĩnh Phúc
193. Trường Mầm non Trưng Trắc Phúc Yên – Vĩnh Phúc
194. Trường Mầm non Trưng Nhị Phúc Yên – Vĩnh Phúc
195. Trường Mầm non Hùng Vương Phúc Yên – Vĩnh Phúc
196. Trường Mầm non Liên Bảo Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
197. Trường Mầm non Đồng Tâm Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
198. Trường Mầm non Hoa Sen Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
199. Trường Mầm non Thanh Minh Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
200. Trường Mầm non Khai Quang Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
201. Trường Mầm non Hội Hợp Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
202. Trường Mầm non Thanh Trù Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
203. Trường Mầm non Bông Sen Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
204. Trường Mầm non Hoa Lan Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
205. Trường Mầm non Lương Hồng Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
206. Trường Mầm non Hương Canh Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
207. Trường Mầm non Hoa Mai Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
208. Trường Mầm non Tam Hợp Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
209. Trường Mầm non Quang Hà Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
210. Trường Mầm non Liên Hiệp Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
211. Trường Mầm non Quất Lưu Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
212. Trường Mầm non Hương Sơn Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
213. Trường Mầm non Thanh Lãng Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
214. Trường Mầm non Kim Xá Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
215. Trường Mầm non Đại Đồng Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
216. Trường Mầm non Việt Xuân Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
217. Trường Mầm non Bình Dương Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
218. Trường Mầm non Tuân Chính Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
219. Trường Mầm non Đồng Tĩnh Tam Dương – Vĩnh Phúc
220. Trường Mầm non Hoàng Lâu Tam Dương – Vĩnh Phúc
221. Trường Mầm non Kim Long Tam Dương – Vĩnh Phúc
222. Trường Mầm non Duy Phiên Tam Dương – Vĩnh Phúc
223. Trường Mầm non Hoa Sen Tam Dương Tam Dương – Vĩnh Phúc
224. Trường Mầm non Vân Hội Tam Dương – Vĩnh Phúc
225. Trường Mầm non Hợp Thịnh Tam Dương – Vĩnh Phúc
226. Trường Mầm non Tam Dương Tam Dương – Vĩnh Phúc
227. Trường Mầm non Tam Hồng Yên Lạc – Vĩnh Phúc
228. Trường Mầm non Đồng Cương Yên Lạc – Vĩnh Phúc
229. Trường Mầm non Yên Phương Yên Lạc – Vĩnh Phúc
230. Trường Mầm non Văn Tiến Yên Lạc – Vĩnh Phúc
231. Trường Mầm non Nguyệt Đức Yên Lạc – Vĩnh Phúc
232. Trường Mầm non Liên Châu Yên Lạc – Vĩnh Phúc
233. Trường Mầm non Trung Kiên Yên Lạc – Vĩnh Phúc
234. Trường Mầm non Bắc Bình Lập Thạch – Vĩnh Phúc
235. Trường Mầm non Tiên Lữ Lập Thạch – Vĩnh Phúc
236. Trường Mầm non Đồng Ích Lập Thạch – Vĩnh Phúc
237. Trường Mầm non Quang Sơn Lập Thạch – Vĩnh Phúc
238. Trường Mầm non Xuân Hòa Lập Thạch – Vĩnh Phúc
239. Trường Mầm non Tử Du Lập Thạch – Vĩnh Phúc
240. Trường Mầm non Xuân Lôi Lập Thạch – Vĩnh Phúc
241. Trường Mầm non Lãng Công Sông Lô – Vĩnh Phúc
242. Trường Mầm non Hải Lựu Sông Lô – Vĩnh Phúc
243. Trường Mầm non Bạch Lưu Sông Lô – Vĩnh Phúc
244. Trường Mầm non Đồng Quế Sông Lô – Vĩnh Phúc
245. Trường Mầm non Yên Thạch Sông Lô – Vĩnh Phúc
246. Trường Mầm non Nguyễn Trãi Tam Đảo – Vĩnh Phúc
247. Trường Mầm non Hồ Sơn Tam Đảo – Vĩnh Phúc
248. Trường Mầm non Đạo Trù Tam Đảo – Vĩnh Phúc
249. Trường Mầm non Bồ Lý Tam Đảo – Vĩnh Phúc
250. Trường Mầm non Minh Quang Tam Đảo – Vĩnh Phúc