Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Vệ sinh cảnh quan công ty Piaggio

Vệ sinh môi trường, cắt cỏ khu thử xe, vệ sinh đường thoát nước và vệ sinh nhà xưởng máy móc cho công ty Piaggio là một trong những dự án lớn định kỳ của Nguyệt Ánh. Đối với hạng mục dịch vụ vệ sinh công nghiệp này, Nguyệt Ánh đã nghiên cứu rất nhiều về phương án thi công để tránh làm ảnh hưởng đến sản xuất, đến môi trường và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Qua 2 năm thực hiện, Ban lãnh đạo Piaggio đánh giá rất cao về chất lượng, tiến độ và giá thành dịch vụ.

Một số hình ảnh thi công