Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Dự án hội trường UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo tỉnh, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Nguyệt Ánh đã được lựa chọn là đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất và thiết bị điện tử tại Hội trường UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ