Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Sản phẩm phụ trợ

Dự án cung cấp sản phẩm cơ khí cho Microsoft

Tập đoàn Microsoft từ Mỹ đầu tư dự án nhà máy Nokia tại khu công nghiệp VSIP – Từ Sơn, Bắc Ninh từ nhưng năm 2013-2014. Nhà máy với quy mô sản xuất điện thoại hiện đại bậc nhất Châu Á đã ký hợp đồng với công ty Nguyệt Ánh trong năm 2014 về việc