Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Samsung Việt Nam

Dự án quạt hút công ty Samsung Việt Nam

Dự án lắp đặt hệ thống quạt hút là một trong những dự án nằm trong dự án tổng thể giữa Nguyệt Ánh và Samsung Việt Nam. Hệ thống quạt hút cho nhà máy Samsung Việt Nam được lắp đặt trên công nghệ hiện đại máy móc nhập khẩu nước ngoài và tay nghề cao