Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Samsung Thái Nguyên

Lee Sang Kook – Giám đốc hạ tầng SEVT

Nguyệt Ánh đã từ lâu là một trong những Vendor người Việt Nam năm trong nhóm top của  Công ty Samsung Việt Nam. Qua nhiều dự án Nguyệt Ánh tham gia ký hợ đồng trực tiếp cùng nhà máy, ông Lee Sang Kook – Giám đốc hạ tầng cơ sở của Samsung Việt Nam Thái