Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Ngành cơ khí

Xã hội hóa để tạo động lực cho ngành cơ khí

Sáng 11/3/2015, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu cần nâng cao năng lực tư vấn, quản lý dự án cơ khí. Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát