Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Kỹ sư xây dựng

Tuyển kỹ sư xây dựng

Công ty TNHH SXTM Nguyệt Ánh là một đơn vị thi công xây dựng cơ sở hạ tầng lớn tại khu vực miền Bắc, chúng tôi đã tham gia rất nhiều các gói thầu xâu dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, công trình dân dụng và công nghiệp Hiện nay chúng tôi đang cần