Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Hoạt động thể thao

Giao lưu bóng đá toàn khối

Công ty TNHH Nguyệt Ánh có rất nhều các hoạt đông nhằm cổ vũ tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên công ty. Các hoạt động bao gồm hoạt động thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa, du lịch nghỉ dưỡng, giao lưu âm nhạc. Trong các hoạt động của Nguyệt Ánh