Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Cung cấp thiết bị

Dự án UBND Huyện Mê Linh 2015

UBND Huyện Mê Linh được xây dựng trong mấy năm gần đây với rất nhiều hạng mục của các phòng ban. Với thế mạnh là kinh nghiệm dự thầu trong các gói thầu lớn của mình Nguyệt Ánh đã đấu thầu thành công nhiều hạng mục trong dự án xây dựng và phát triển đô