Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

công nghiệp Việt Nam

Ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam

Với sự phát triển như vũ bão của các ngành công nghiệp như sản xuất, may mặc, giày dép, cơ khí…, ngành công nghiệp phụ trợ trở nên rất cần thiết nhằm phục vụ tốt hơn cho các lĩnh vực liên quan Định nghĩa Ngành công nghiệp phụ trợ là ngành công nghiệp tập trung