Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Công nghiệp ô tô

Quan niệm sai về công nghiệp hỗ trợ?

Sự xuất hiện của các tổ hợp sản xuất, lắp ráp điện tử của Samsung, LG Electronics, Foxconn hay cả tổ hợp lắp ráp ô tô của tập đoàn trong nước như Trường Hải trong những năm qua đã góp phần thay đổi nền kinh tế của VN. Nhưng với kinh nghiệm của một người