Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Cơ khí Việt Nam

Chiến lược mới cho ngành cơ khí Việt Nam

Ngày 10/11/2015, Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng tham dự và chủ trì hội thảo.