Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Biển quảng cáo

Thi công Pro-3M công ty Doosung Tech – Hòa Bình

Nguyệt Ánh thi công công trình Pro-3M cho một trong những Vendor lớn của Samsung tại Hòa Bình, đó là công ty Doosung Tech. Các hạng mục thi công gồm: sơn vạch giao thông xung quanh nhà máy, sơn bó vỉa, sơn khu vực cảnh báo, làm biển bảng các khu vực, biển nguyên tắc