Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

bảo trì

Lựa chọn giải pháp bảo trì thiết bị công nghiệp

Không nên chấp nhận và phải tránh ngừng máy không kế hoạch. Mọi người trong tổ chức từ người quản lý cao nhất đến công nhân đang làm việc tại nhà máy đều phải biết chính sách bảo trì thiết bị công nghiệp. Người sản xuất và người bảo trì phải có thể phân tích