Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Nguyệt Ánh tham gia thu gom rác, bảo vệ môi trường

Trong những ngày đầu năm 2017 này, hưởng ứng phòng trào vì môi trường, vì xã hội, CBCNV công ty Nguyệt Ánh đã tham gia tình nguyện thu gom rác thải sinh hoạt khu vực xung quanh thị xã Phúc Yên. Nguyệt Ánh đã kết hợp với cơ quan chức năng và người dân địa phương thu gom khu vực Phường Đồng Xuân, Phường Xuân Hòa, Phường Phúc Thắng. Hoạt động này diễn ra vào những ngày nghỉ nên rất nhiều người hưởng ứng tham gia.

Mô hình này cũng đã được nhân rộng rãi khu vực Vĩnh Phúc. Hiện tại công ty đã tổ chức thành đội, nhóm, bầu ra nhóm trưởng để chỉ huy giám sát đôn đốc mọi người thực hiện. Thời gian sắp tới Nguyệt Ánh tiếp tục duy trì hoạt động này nhằm giúp cho cảnh quan trong công ty và ngoài môi trường xung quanh được xanh tốt, tươi đẹp giúp ích cho xã hội, cộng đồng.