Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Lee Sang Kook – Giám đốc hạ tầng SEVT

Nguyệt Ánh đã từ lâu là một trong những Vendor người Việt Nam năm trong nhóm top của  Công ty Samsung Việt Nam. Qua nhiều dự án Nguyệt Ánh tham gia ký hợ đồng trực tiếp cùng nhà máy, ông Lee Sang Kook – Giám đốc hạ tầng cơ sở của Samsung Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) có đôi lời bảy tỏ: “Chúng tôi đã có rất nhiều dự án sửa chữa hạ tầng, vệ sinh máy móc và hệ thống thông gió cùng Công ty Nguyệt Ánh, cảm nhận đầu tiên của tôi là sự CHUYÊN NGHIỆP và sự tận tụy, họ không ngại khi làm việc vào ngày lễ và đảm bảo được tiến độ đã đề ra. Nguyệt Ánh hiện vẫn đang có nhiều gói dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng trên nhà máy Samsung Việt Nam Thái Nguyên và chúng tôi hy vọng họ tiếp tục phát huy tinh thần làm việc như họ đã làm”