Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Đội ngũ lãnh đạo

default_avatar

KIỀU TÙNG ÁNH

Giám đốc công ty

Người truyền cảm hứng

line-post4

default_avatar

NGUYỄN HỒNG TRANG

Phó giám đốc

Người quản trị tài chính và khối văn phòng

Tùng AnhÔNG

KIỀU TÙNG ANH

Phó giám đốc

Người dẫn dắt bộ phận thi công sản xuất

default_avatarÔNG

NGUYỄN TRUNG CHIẾN

Trưởng phòng kinh doanh

Người sát cánh cùng kinh doanh

default_avatarÔNG

BÙI PHƯƠNG CHINH

Trưởng phòng kỹ thuật

Người đảm bảo kỹ thuật chuyên môn

default_avatar

LƯƠNG THỊ HOA

Trưởng bộ phận hành chính

Người chuyên trách về hành chính nhân sự

default_avatarÔNG

ĐỖ CAO TOAN

Kế toán trưởng

Người đảm bảo về sổ sách và quỹ, kho

default_avatar

ÔNG

TẠ MẠNH TĂNG

Trưởng bộ phận QA/QC

Chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu

default_avatarÔNG

KIỀU DUY GIANG

Trưởng phòng phát triển dự án

Người sát cánh cùng các dự án lớn

default_avatarÔNG

SÁI CÔNG GIỚI

Trưởng phòng công nghệ

Người đảm bảo về công nghệ toàn khối

default_avatarÔNG

TƯỜNG DUY THỂ

Quản đốc cơ khí

Mỗi sản phẩm đều phải chính xác tuyệt đối

default_avatarÔNG

NGUYỄN NGỌC DĨNH

Quản đốc nội thất

Người giám sát đội thi công nội thất