Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

 

Sơ đồ tổ chức

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI NGUYỆT ÁNH

Sơ đồ tổ chức các phòng ban

SDTC