Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Dự án Pro-3M tại Sungwoo Vina – Bắc Ninh

Dự án sửa chữa, trang trí nhà máy theo yêu cầu Pro-3M của Samsung áp dụng đối với Vendor Sungwoo Vina (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã được Nguyệt Ánh phân tích tình hình thực tế cần cải tạo tại nhà máy Sungwoo. Sau khi kết hợp cùng lãnh đạo Sungwoo khảo sát nhà máy, Nguyệt Ánh đã triển khai trang trí cảnh quan và sửa chữa những phần chưa được.

Sau đây là một số hình ảnh khảo sát vào thi công Pro-3M.

"<yoastmark

"<yoastmark

"<yoastmark

Vẽ tranh tường công ty Sungwoo Vina

Vẽ tranh tường công ty Sungwoo Vina

Vẽ tranh tường khu trạm điện Sungwoo Vina

Vẽ tranh tường khu trạm điện Sungwoo Vina

Sơn vàng đen cover bảo vệ điều hòa

Sơn vàng đen cover bảo vệ điều hòa

Biển bảng các phòng ban Sungwoo Vina

Biển bảng các phòng ban Sungwoo Vina

"<yoastmark

"<yoastmark

"<yoastmark

"<yoastmark

"<yoastmark