Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Cung cấp nội thất cho Vietinbank

Chi nhánh Vietinbank Phúc Yên và Mê Linh là 2 chi nhánh lớn của Ngân hàng CP Công Thương Việt Nam, từ những ngày đầu xây dựng chi nhánh, ban lãnh đạo chi nhánh đã phối hợp thực hiện thiết kế nội thất với Nguyệt Ánh. Sau khi đi vào hoạt động, trụ sở chi nhánh đã được lắp đặt theo thiết kế với không gian hiện đại và đặc trưng riêng của Vietinbank. Nguyệt Ánh đã rất vinh dự được đồng hành cùng chi nhánh Vietinbank trên chặng đường phát triển.