Xây dựng công trình

Nội thất văn phòng

Cơ khí chế tạo

Dịch vụ công nghiệp

Chính sách cho người lao động

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Nguyệt Ánh là một đơn vị doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn nên việc tuân thủ đúng theo quy định của hiến pháp và pháp luật Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một vấn đề cần thiết. Chúng tôi đã dần tạo dựng một chính sách tốt nhất cho người lao động, cụ thể như:

Chính sách lương và phụ cấp

Đối với chính sách về lượng và phụ cấp Nguyệt Ánh áp dụng chính sách lương cơ bản theo từng vị trí và phụ cấp tùy theo từng loại hình công việc và bộ phận nhằm khuyến khích hiệu quả sản xuất của các phòng ban. Bên cạnh đó, Công ty cũng ban hành, sửa đổi một số chính sách lương kinh doanh để phù hợp với tình hình kinh doanh từng thời điểm nhằm tạo động lực khuyến khích phòng kinh doanh làm việc tích cực hơn.

Chính sách phụ cấp vẫn được áp dụng hàng năm bao gồm: phụ cấp thu hút, phụ cấp lưu động, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp công tác, phụ cấp thâm niên… Các khoản phụ cấp này là phần cộng thêm thu nhập hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm giúp người lao động yên tâm làm việc.

Chế độ bảo hiểm

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Nguyệt Ánh thực hiện theo đúng qui định pháp luật và đảm bảo toàn thể cán bộ công nhân viên đều được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Nhiều năm liền Nguyệt Ánh thực hiện tốt công tác bảo hiểm và nhận bằng khen của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời gian gần đây, Công ty tiếp tục điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm cho người lao động theo quy định mức lương tối thiểu của Chính phủ ban hành.

Chính sách khen thưởng

Chính sách khen thưởng được áp dụng nhằm tạo động lực trong công tác cho CBCNV gắn liền với thành tích công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nguyệt Ánh đang áp dụng các chính sách thưởng như:

  • Thưởng tết nguyên đán.
  • Thưởng theo thành tích công việc định kỳ hàng tháng, hàng quý.
  • Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
  • Thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc.
  • Thưởng kinh doanh theo quý, năm.
  • Thưởng hoàn thành dự án trước tiến độ.
  • Thưởng cho CBCNV có thành tích tiết giảm chi phí.

Chế độ chính sách khác

Ngoài việc thực hiện các chính sách lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo qui định pháp luật, Nguyệt Ánh còn áp dụng các chế độ phúc lợi như: thưởng vào các ngày lễ lớn: Ngày giải phóng miền Nam, kỷ niệm ngày thành lập Công ty, nghỉ mát hàng năm…; vẫn duy trì và đảm bảo các chế độ khác như: tổ chức ăn trưa cho toàn CBCNV, cấp phát đồng phục, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn 24/24, hỗ trợ CBCNV khi có tang chế…. Ngoài ra, CBNV nữ được hỗ trợ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày Phụ nữ Việt Nam, hỗ trợ thai sản.

Với chính sách tốt về lương, thưởng, phúc lợi, các chính sách khác về cơ hội phát triển, môi trường làm việc, giá trị văn hóa công ty…, trong thời gian tới Nguyệt Ánh mong muốn trở thành một trong những nơi có điều kiện làm việc tốt nhất khu vực Vĩnh Phúc.